Zanieczyszczenie powietrza (smog) i jego szkodliwy wpływ na zdrowie stanowi bardzo poważny problem. Na działanie niebezpiecznych związków narażone są głównie dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby starsze. Codziennie media informują nas o stanie zanieczyszczenia powietrza w regionie. Przy fatalnej jakości powietrza, co ma miejsce w ostatnich dniach, rekomendują pozostanie w domu. Jakie objawy powinny nas zaniepokoić? Z jakimi dolegliwościami winniśmy się zgłosić do pulmonologa - specjalisty chorób płuc?

Wśród niepokojących objawów, z którymi należy zgłosić do lekarza są:

  • Nieustający kaszel, powracająca grypa
  • Nadmiar flegmy w układzie oddechowym
  • Trudności z wzięciem głębokiego oddechu
  • Brak tchu
  • Odkasływanie krwią
  • Ciężki oddech podczas wchodzenia po schodach
  • Świszczący oddech

Jeśli zauważyłeś u siebie jeden z powyższych objawów nie czekaj, skonsultuj się z lekarzem.

Specjalista zajmujący się chorobami płuc to pulmonolog. W naszym Centrum opiekę nad pacjentami z chorobami płuc sprawuje dr Barbara Sikora, specjalista pulmonolog, na co dzień lekarz Szpitala Jana Pawła II w Krakowie.